• HMS-senteret Øvre Romerike SA skal være et naturlig førstevalg blant bedrifter som ønsker bedriftshelsetjeneste.
  • HMS-senteret Øvre Romerike SA leverer HMS-tjenester i henhold til kravene for godkjenning av BHT.
  • HMS-senteret Øvre Romerike SA sine verdier.
  • HMS-senteret Øvre Romerike SA sine rutiner for lagring av personopplysninger i henhold til GDPR.
  • HMS-senteret Øvre Romerike SA har en samarbeidsavtale med Norsk Landbruksrådgiving (NLR).
  • Samarbeidsplanen skal angi samarbeidet mellom bedriften og HMS-Senteret Øvre Romerike SA i en bestemt tidsperiode.