HMS-senterets oppgaver

Våre kurs

 • Veiledning i internkontroll/systematisk HMS-arbeid

 • Risikovurdering

 • Helsekontakter i henhold til lovverk og risikovurdering

 • Yrkesvaksinering

 • Arbeidsmedisinsk poliklinikk

 • Bistand ved yrkesskader og yrkessykdommer

 • Konflikthåndtering

 • Krisehåndtering

 • Veiledningssamtaler – individuelt eller i grupper

 • Kurs og kompetanseutvikling

 • Rus- og avhengighetsproblematikk

 • Sykefraværsarbeid

 • Arbeidsplassvurderinger

 • Funksjonsvurderinger

 • Yrkeshygieniske vurderinger og målinger

 • Treningsveiledning

 • Kost og helse

 • Livsfaseveiledning