Styret for 2022

Kontakt oss

Styret:

Leder:
John Inge Lorentsen - arbeidstakerrepr, - Moelven Modus AS – 1 år – Gjenvalg

Nestleder:
Geir Solbrekken – arbeidsgiverrepr., - Hellvik Hus AS –  1år – Ikke på valg

Styremedlemmer:
Jan Heranger - arbeidsgiverrepr. – JaMo –  2 år – Gjenvalg
Terje Wilsgård – arbeidstakerrep. – Comfort Råholt – 2 år – Gjenvalg
Torleif Brekke – arbeidstakerrepr. – CTC Ferrofil AS – 1 år – Ikke på valg
Sigbjørn Stad Røstad – RST Elektro – 2 år – Ny

Vararepresentanter:

Arbeidsgiverrepresentanter:
1. Roger Udnes - Furukollen Psykiatriske Senter AS  - 1 år – ikke på valg
2. Simona Kaalhus – Bygg og hageanlegg AS – 2 år - Ny

Arbeidstakerrepresentanter:
1. Jan Børresen – I-Bolig – 2 år – Gjenvalg
2. Anita Gundeid – Gunn og Jan Engebretsen AS – 1 år – ikke på valg

Revisor:
SLM – statsautoriserte revisorer