Styret for 2023

Kontakt oss

Styret:

Leder:
John Inge Lorentsen - arbeidstakerrepr, - Moelven Modus AS – 1 år – Gjenvalg

Nestleder:
Simona Kaalhus – arbeidsgiverrepr., Bygg og Hageanlegg– 2år – NY

Styremedlemmer:
Jan Heranger - arbeidsgiverrepr. – JaMo AS – 1. år – ikke på valg
Sigbjørn Stad Røstad – arbeidsgiverrepr. - RST Elektro – 1. år – Ikke på valg
Terje Wilsgård – arbeidstakerrep. – Comfort Råholt – 1. år – ikke på valg
Anita Gundeid – arbeidstakerrepr. - Gunn og Jan Engebretsen AS – 2 år - NY

 

Vararepresentanter:

Arbeidsgiverrepresentanter:
1. Roger Udnes - Furukollen Psykiatriske Senter AS - 2 år – gjenvalg
2. Tor Vidar Frydenlund- Nordisk Gasstransport – 2 år - Ny

Arbeidstakerrepresentanter:
1. Jan Børresen – I-Bolig – 1. år – ikke på valg
2. Frank Strand - MOWI Markets Norway AS – 2 år - NY

Revisor:
SLM – statsautoriserte revisorer