Inger-Lise

Daglig leder

Inger-Lise Granslåen

63 95 60 34 / 450 24 597
ilg@hmsovreromerike.no

Lisbeth

Bedriftssykepleier

Lisbeth Ilstad Lenning

63 95 60 36 / 907 31 006
ll@hmsovreromerike.no

Marthe

Bedriftshjelpepleier

Marthe Halvorsen

63 95 60 31 / 907 31 011
mh@hmsovreromerike.no

Trine

Kontormedarbeider

Trine Fjærvik

63 95 60 45 / 913 84 232
tf@hmsovreromerike.no

Bedriftslege

Sven Tore Grimstad

63 95 60 32 / 911 58 061
stg@hmsovreromerike.no

Barbro

Bedriftssykepleier

Barbro Brenna

63 95 60 37 / 936 53 256
bb@hmsovreromerike.no

Marianne

HMS-rådigiver / Yrkeshygieniker

Marianne Nordahl

63 95 60 33 / 907 31 013
mn@hmsovreromerike.no

Jørn

HMS-rådigiver

Jørn André Gustu

63 95 60 35 / 971 07 979
jag@hmsovreromerike.no

Jørn

HMS-rådgiver / Bedriftsergoterapeut

Hans-Marius Klevmoen

63 95 60 39 / 418 49 437
hmk@hmsovreromerike.no