Nytt kurs settes opp i oktober 2024 - mer info kommer!

 

Grunnopplæring i arbeidsmiljø for medlemsbedrifter og kunder våren 2024

HMS-senteret Øvre Romerike har siden 1998 kunnet tilby grunnopplæring i arbeidsmiljø for sine kunder. Kursene er blitt svært godt mottatt. Målgruppen for kurset er alle som jobber med helse, miljø og sikkerhet, for eksempel verneombud, arbeidsledere, personer med ansvar for bedriftens internkontrollsystem og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det er en stor fordel om bedriften er representert med både arbeidstaker- og arbeidsgiverrepresentant. Kurset vil bli lagt opp på en måte som stimulerer til egen læring/aktivitet. Dette ved hjelp av innledninger, gruppearbeider, diskusjoner og avklaring i plenum.

Kursdatoer er 14.03, 15.03, 18.03 og 19.03

Den 18.03 jobber man med oppgave i egen bedrift.

Tidspunkt: kl. 09-15 alle dager

 

  • PÅMELDINGSFRIST 01.03

 

 

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 5000,- pr deltaker for medlemmer og 6500,- ikke medlemmer, og inkluderer lunsj, kaffe/te og kursmateriell

 

Påmelding; se under.

Påmelding til Jørn innen 1. mars.

mail: jag@hmsovreromerike.no

tlf: 971 07 979

 

Bindene påmelding med følgende info sendes til Jørn.

 

Navn:

Stilling:
Bedrift:
Fakturaadresse:
E-post:
Tlf nr: